Buku Terbaru

 • Judul: Application of Theory, Methodology
  and Analysis in Conducting Research
  A Practical Guide to Quantitative Research and Thesis Writing.

  Penulis: Habsah Muda, Nanthakumar Loganathan, Zainudin Awang, Hashim Jusoh, Zaharah Salwati Baba.
  ISBN: 978-967-2231-11-0
  Harga: RM59.00

  Many postgraduate students are struggling with completing their Master and Ph.D. thesis. This book offers for those undertaking research, perhaps for the first time, a practical rather than an academic text. Written by an experienced team of practicing researchers, Application of Theory, Methodology and Analysis in Conducting Research - A Practical Guide to Quantitative and Thesis Writing covers the entire research process from theory, application, designing, analysing, and submitting a research proposal and thesis through to its completion. Specifically, this book offers a practical guide to postgraduate students in preparing all the chapters in a thesis, including the introduction covering the subheading of background of study, statement of the problem, research questions, as well as objectives and scope of the study. The following chapters include the literature review, a conceptual framework, methodology, analysis and findings and conclusion. This book is for all researchers, postgraduate students, and supervisors, but it is particularly designed for practitioner-based researchers from the fields of business, management, economics and social sciences using a quantitative (deductive) approach and SEM analysis. This book is written in a user-friendly style that novice researchers will find easy to follow and understand. It will act as both a roadmap to planning, execution and completing research in the format of a thesis. This accessible book will be of great value to all who read it.

 • Judul: Baiah Dalam Pelaksanaan Sistem Demokrasi di Malaysia
  Penulis: Wan Mohd Yusof Wan Chik, Mohd Sufian Mokhtar, Ahmad Faizol Ismail
  ISBN: 978-967-0899-99-2
  Harga: RM36.00

  Baiah merupakan elemen penting dalam pelantikan khalifah menurut sistem pemerintahan Islam.Tanpanya, pelantikan khalifah adalah tidak sah. Tidak sebagaimana shura yang sering dikaitkan dengan demokrasi, baiah kurang diberi perhatian.Buku ini bertujuan menjelaskan konsep wajah dalam sistem politik dan ruang pelaksanaannya dalam konteks sistem demokrasi di Malaysia.

 • Judul: Fiqah Mazhab al-Syafi'i Soal Jawab Isu-Isu Terpilih
  Penulis: Basri Ibrahim
  ISBN: 978-967-2231-04-2
  Harga: RM68.00

  Soal jawab terpilih fiqah yang yang dibentangkan dalam buku ini merangkumi keseluruhan tajuk yang biasa dibincangkan dalam kitab-kitab fiqah mazhab al-Syafi'i.Buku ini amat baik untuk bacaan umum dan bahan rujukan bukan sahaja kepada pelajar, bahkan juga kepada pegawai-pegawai di Jabatan Hal Ehwal Agama, Majlis Agama Islam Negeri dan derah.

 • Judul: Quick Reference to Dietetic Practice
  Penulis : Aryati Ahmad, Noor Aini Mohd Yusoff, Karimah Fakhriah Ismail, Nur Ain Fatinah Abu Bakar
  ISBN: 978-967-0899-86-2
  Harga: RM 80.00

  Medical nutrition therapy is the most important component in dietetic practice. The whole process involves accurate nutritional assesments, nutrition diagnosis, appropriate nutrition intervention and continuous monitoring and evaluation for patients. Failure to identify nutritional problem and initiate intervention at early stage will result in malnutrition and complications of diseases that ultimately will prolong hospital stay and reduce quality of life of a patient. An updated and relevant reference is required in order to assess and plan for prompt nutrition therapy for patients. Therefore, this handbook is produced to assist the healthcare profesionals such as dietitians, nutritionists, medical officers, nurses, dietetic or medical interns and other personnel in their patient dietary management either in ward, clinical or community setting.

 • Judul: Perundangan Islam Kontemporari Di Malaysia
  Disunting oleh : Zulkifli Mohd, Syed Mohd Azmi Syed Ab Rahman dan Ahmad Jazlan Mat Jusoh
  ISBN: 978-967-0899-85-5
  Harga: RM 63.00

  Isu-isu berkaitan perundangan Islam di Malaysia masa kini hangat dibincangkan dalam pelbagai media sama ada media rasmi atau media sosial atas talian seperti facebook, twitter, blog dan seumpamanya. Isu-isu seperti cadangan pindaan Akta 355 (RUU 355), penggubalan dan pelaksanaan hukum hudud dalam konteks negara Malaysia masa kini, pemelukan Islam salah seorang pasangan suami isteri bukan Islam serta konflik perundangan berkaitan dengannya adalah antara isu yang mengundang pelbagai pandangan dalam masyarakat sama ada menyokong atau menentang. Isu-isu sebegini memerlukan penyelesaian praktikal serta seiring dengan kemaslahatan dan tuntutan keperluan masyarakat semasa. Justeru, buku Perundangan Islam Kontemporari di Malaysia ini diterbitkan bertujuan berkongsi hasil kajian bagi mencari jalan penyelesaian secara praktikal dan holistik mengikut kaedah perundangan dan hukum Islam yang boleh membawa kepada kemaslahatan dan keharmonian hidup masyarakat sama ada masyarakat Islam mahupun bukan Islam.

 • Judul: Bicara Ilmiah Perlembagaan Edisi Ke-2

  Penulis: Idris Abdul Hamid, Norsuhaily Abu Bakar, Maheran Makhtar

  ISBN: 978-967-0899-82-4

  Harga: RM 41.00         

   

 • Judul: Harta Peninggalan dari Perspektif Masyarakat Islam Pulau Duyong

  Penulis: Mohd Ali Mohd Yusuf, Basri Ibrahim

  ISBN: 978-967-0899-81-7

  Harga: RM 52.00

 • PENULIS: Hasanulddin Mohd, Engku Ibrahim Engku Wok Zin, Zurita Mohd Yusoff, Jamalluddin Hashim
  ISBN: 978-967-0899-53-4
  HARGA: RM42.00
  TAHUN: 2017

 • PENULIS: Berhanundin Abdullah, Zainab Abdullah, Najmiah Omar, Zurita Mohd Yusoff
  ISBN: 978-967-0899-59-6
  HARGA: RM40.00
  TAHUN: 2017

 • PENULIS: Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, Mustaffami Imas
  ISBN: 978-967-0899-48-0
  HARGA: RM27.00
  TAHUN: 2017

 • Penulis: Wan Mohd Khairul Firdaus Wan.Khairuldin,
  Abdul Hanis Embong
  ISBN : 978-967-0899-61-9
  Harga : RM 45.00

 • Penulis: Puspa Liza Ghazali
  ISBN: 978-967-0899-64-0
  Harga: RM 49.00

 • Penulis: Anuar McAfee
  ISBN: 978-967-0899-52-7
  Harga: RM 35.00

 • Penulis:Mohd Safri Ali, Mohamad Zaidin Mat@Mohamad,Zawawi Yusoff
  ISBN: 978-967-0899-55-8
  Harga: RM 45.00

 • Penulis: Mohamad Zaidin Mohamad, Mohd Safri Ali,Zawawi Yusoff
  ISBN: 978-967-0899-62-6
  Harga: RM 40.00

 • Penulis: Mohd Shahrizal Nasir, Muhammad Sabri Sahrir, Zulazhan Ab. Halim, Mohd Firdaus Yahaya, Nurazan Mohamad Rouyan
  ISBN: 978-967-0899-60-2
  Harga: RM 42.00

 • Penulis: Sharipah Nur Mursalina Syed Azmy, Nazilah Mohamad,Mohd Faradi Mohamed Ghazali, Nor Hasimah Ismail
  ISBN : 978-967-0899-68-8
  Harga : RM 46.00

 • Penulis: Nor Hafizah Abdullah,Nor Jijidiana Azmi,Siti Zanariah Yusoff,Suffian hadi Ayub,Muhammad Rezal Hamzah.
  ISBN : 978-967-0899-69-5
  Harga : RM 37.00

 • Penulis: Mohd Nordin Abdul Rahman,Mokhairi Makhtar,Zarina Mohamad,Nurnadiah Zamri,Mohd Isa awang.
  ISBN : 978-967-0899-74-9
  Harga : RM 66.00

 • Judul: Industri Ekopelancongan Lestari Pulau Perhentian

  Penulis: Ibrahim Mamat

  ISBN: 978-967-0899-84-8

  Harga: RM 17.00

 • Judul: Kesejahteraan Keluarga Menurut Islam

  Penulis: Wan Mohd. Yusof Wan Chik, Zulkifli Mohd, Abdul Wahab Md. Ali
  ISBN: 978-967-2231-12-7
  Harga: RM42.00

  Kesejahteraan keluarga merupakan elemen yang penting dalam usaha pembinaan masyarakat dan negara. Islam sebagai sebuah agama yang mementingkan kesejahteraan mempunyai konsep dan indikator tersendiri dalam agenda pembentukan keluarga sejahtera. Kegagalan memahami aspek-aspek ini akan melahirkan individu-individu Muslim yang memudaratkan keluarga dan komunitinya. Situasi ini bertambah kritikal apabila falsafah Yunani dan Barat menyerap masuk ke dalam pemahaman konsep kesejahteraan keluarga Muslim kontemporari. Kesemua konsep ini jika berjaya difahami dengan tepat serta dapat direalisasikan dalam kehidupan berkeluarga.

 • Judul: Badiuzzaman Said Nursi 
  Penerus Peradaban Insan
  Penulis: Rahimah Embong, Fadzli Adam, Mohamad Zaidin Mat @ Mohamaad, Hanif Md Lateh @ Junid
  ISBN: 978-967-2231-09-7
  Harga: RM49.00

  Badiuzzaman Said Nursi (1877-1960) merupakan tokoh penting dalam lipatan sejarah Islam. Said Nursi merupakan tokoh pemikir Turki yang berjaya mengetengahkan pendekatan-pendekatan Islam dalam mendepani kolonialisme dan sekularisme. Perjuangan Nursi adalah melalui kekuatan lisan dan penanya. Kekuatan ini dapat dilihat melalui hasil karya beliau, terutamanya Rasa’il al-Nur di samping karya-karya lain. Buku ini menghimpunkan perspektif sarjana tempatan terhadap Nursi daripada pelbagai aspek. Nursi penerus peradaban insan, bukan melalui retorik yang dibawa oleh ketaksuban, sebaliknya dibuktikan secara ilmiah dalam buku ini. Badiuzzaman Said Nursi mempunyai pandangan luas terhadap Islam sama ada sebagai landasan masyarakat kontemporari mahupun sebagai hala tuju umat akan datang. Buku ini telah mengangkat Nursi sebagai simbol kebangkitan Islam di Turki ketika menghadapi era sekularisme dan kolonialisme. Selain itu, buku ini turut mengungkap pendekatan Nursi dalam mendepani cabaran akidah serta menformulasikan penerapan yang sejajar dengan permasalahan dalam bidang ini. Seterusnya, Nursi juga diangkat melalui tafsiran-tafsiran beliau terhadap isu sosial yang dipasakkan kepada ajaran Islam sebenar. Bahkan, sudut pandang Nursi yang sangat luas terhadap pelbagai isu seperti kesufian, dialog peradaban, pendidikan dan cinta hakiki turut dimuatkan dalam buku ini. Oleh yang demikian, ketokohan Nursi di akhir abad ke-19M sehingga pertengahan ke-20M merupakan mutiara yang sangat bernilai teradap peradaban Islam pada hari ini. Walaupun Nursi telah tidur selamanya sejak 57 tahun yang lalu, tetapi sudut pandang beliau yang melangkaui zaman dan sempadan telah membuktikan bahawa beliau merupakan penerus peradaban insan. Buku ini sesuai dimiliki oleh pelajar, orang awam, ahli akademik dan mana-mana individu yang terlibat langsung dengan cabaran pembangunan Islam, permasalahan masyarakat dan perkembangan negara. Selain itu, individu yang terlibat dalam bidang politik, sosiologi, dialog peradaban, sejarah dan ketamadunan wajar memiliki buku ini sebagai salah satu asas penting disiplin yang diikuti. Walaupun begitu, individu di luar bidang turut digalakkan membacanya, sementelahan karya ini merupakan garapan pemikiran dan ketokohan yang bertepatan sebagai panduan dan pedoman menyelami Badiuzzaman Said Nursi ‘penerus peradaban insan’.

 • Banner Raya Penerbit UniSZA 2018
 • Banner Raya Sidang Buletin UniSZA 2018
 • Program Bual Bicara
 • PBAKL 2018
 • PROFBANNER2
 • Banner FINAL RGB
 • Hamkawebh
 • Maulidur Rasul Web
 • Books1web
 • Ua1web
 • Tahun 2018
 • TERBITAN

  2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |

Berita Penerbit

BENGKEL TESIS KE BUKU

BENGKEL TESIS KE BUKU

Bersesuaian dengan misinya untuk menerbitkan lebih banyak buku ilmiah, Penerbit UniSZA telah menganjurkan Bengkel Tesis Ke Buku 2015 pada 8-10 Jun 2015 di Hotel Tanjong Vista melibatkan 40 orang peserta dari dalam dan luar UniSZA.

Read more

BENGKEL PENYEDIAN INDEKS DAN BLURB BUKU

BENGKEL PENYEDIAN INDEKS DAN BLURB BUKU

Penulisan buku merupakan cetusan idea pengarang tentang sesuatu persoalan berdasarkan kepakaran dalam sesuatu bidang.

Read more

SEMINAR SITASI DAN HAKCIPTA 2017

SEMINAR SITASI DAN HAKCIPTA 2017

Penerbitan karya ilmiah amat berkait rapat dengan isu-isu sitasi dan hak cipta yang memberi kesan besar kepada penarafan sesebuah universiti. Ini kerana ia merupakan penentu kepada kewibawaan dan keyakinan masyarakat sejagat terhadap sesebuah universiti.

Read more

BENGKEL SPESIFIKASI MANUSKRIP 2017

BENGKEL SPESIFIKASI MANUSKRIP 2017

Penghasilan dan penerbitan karya-karya ilmiah merupakan salah satu antara peranan penting yang menjadi fokus utama sesebuah Universiti Awam (UA) selain daripada Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) serta penyelidikan.

Read more

 

Pautan Penerbit

 • Dbp
 • Iab
 • Iium
 • Ikim
 • Intan
 • Itnmb
 • Kuim
 • Mardi
 • Mpob
 • Uitm
 • Ukm
 • Um
 • Umk
 • Ump
 • Ums
 • Umt
 • Unimap
 • Unimas
 • Upm
 • Upnm

  Buletin UniSZA

  Bil 23 - Dis 2017

  Lagu UniSZA