LAWATAN RASMI PENERBIT UniSZA

 

 

Lawatan rasmi Penerbit UniSZA ke Penerbit USIM dan Penerbit UPM telah diadakan pada 16 November 2017.

 

Ianya bertujuan untuk berkongsi pengalaman serta idea dalam meningkatkan prestasi kerja di bidang pentadbiran, penerbitan, pemasaran, reka grafik dan lain-lain. Sebagai antara penerbit universiti awam yang termuda, lawatan ini amat memberi kesan untuk menanbah baik dan meningkatkan kualiti serta kecekapan dalam menjalankan skop tugas masing-masing.