SEJARAH TAFSIR AL-QURAN & ALIRAN-ALIRAN TAFSIR KONTEMPORARI

sejarah tafsir al qurabn

Judul: Sejarah Tafsir Al-Quran & Aliran-aliran Tafsir Kontemporari
Penulis: Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, Abdul Hanis Embong 
Harga: RM45.00
ISBN:978-967-0899-61-0

Pemahanman isi kandungan al-Quran adalah satu keperluan kepada setiap umat Islam. Bagi mendapatkan kefahaman yang baik tentang al-Quran, ilmu tafsir merupakan kunci utama. Ilmu tafsir sangat penting bagi setiap muslim supaya berada di atas landasan yang betul dan menghindari daripada terjerumus dengan pentafsiran al-Quran yang salah atau tidak tepat.

Buku ini mengandungi tentang sejarah tafsir al-Quran berada dari zaman Rasulullah s.a.w sehingga kini. Seterusnya dibincangkan aliran-aliran tafsir kontemporari yang digunakan oleh sarjana Islam dalam mentafsirkan al-Quran. Setiap aliran tafsir kontemporari diperincikan dan dibincangkan kehujahan agar para pembaca dapat menilai pentafsiran-pentafsiran yang ditolak atau diterima dalam Islam.