DIALOG KAJIAN MELAYU KONTEMPORARI

DIALOG KAJIAN MELAYU KONTEMPORARI

Judul: Dialog Kajian Melayu Kontemporari
Penulis: Sharipah Nur Mursalina Syed Azmy, Nazilah Mohamad, Mohd Faradi Mohamed Ghazali, Nor Hasimah
Harga: RM64.00
ISBN:978-967-0899-68-8

Dialaog Kajian Melayu Kontemporari merupakan sebuah buku yang meneroka ilmu baharu berkaitan Melayu, yang bukan hanya meneliti aspek kebahasaan malah aspek kesusasteraan dan kebudayaan. Huraian rinci berkaitan bidang bahasa dan linguistik, kesusasteraan dan kebudayaan dapt dilihat dengan jelas dalam sembilan makalah yang dibukukan bersama. Ketiga-tiga aspek ini tidak dapat dipisahkan dalam membuat penelitian tentang Melayu, maka buku ini menghimpun makalah yang membincangkan aspek tersebut agar parapembaca dapat meluaskan pengetahuan berkenaan Melayu yang tidak hanya tertumpu dalam bidang bahasa. Gabungan penelitian ini membolehkan para pembaca dan peneliti gambaran perkaitan antara bidang bahasa, sastera dan budaya. Do samping itu, kaedah penyelidikan yang terdapat dalam buku u-ini mengetengahkan kaedah penyelidikan baharu dengan menggunakan teori dan pendekatan yang  berbeza dengan penyelidikan sebelumnya. Kaedah penyelidikan yang baharu berupaya menyelesaikan masalah berbangkit yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kaedah konvensional. Justeru, dialog Kajian Melayu Kontemporari ternyata berupaya menjadi rujukan berguna bagi pembaca yang suskakan cerminan Melayu dalam menerokai ilmu baharu.