Mikrobiologi Makanan Untuk Sains Kesihatan

52350407 1391018747703612 9194801291631525888 o


Judul: Mikrobiologi Makanan Untuk Sains Kesihatan
Penulis: Mohd Adzim Khalili Rohin ,Norhayati Abd Hadi,
Norhaslinda Ridzwan, Mimie Noratiqah Jumli
ISBN: 978-967-2231-15-8
Harga: RM59.00
Buku ini meliputi isi-isu utama kawalan bakteria bawaan
makanan yang menjejaskan keselamatan dan kualiti makanan.
Ia mengandungi penerangan terperinci dan praktikal dalam
perhitungan mikrob, pengasingan serta pengenalan bakteria
bawaan makanan berpatogen,setiap bahagian bermula dengan
pengenalan komprehensif, huraian dan penerangan yang
mendalam mengenai mikroorganisma yang ditangani dalam
bahagian tertentu di dalam buku ini.Ujian mikrobiologi merupakan
alat yang berguna dalam pengurusan keselamatan makanan. walau
bagaimanapun, cara pemilihan serta penggunaanya mesti seiring
dengan pengetahuan, manfaat dan tujuan.