Baiah Dalam Pelaksanaan Sistem Demokrasi di Malaysia

48377504 1338353096303511 1515317659493728256 o

Judul: Baiah Dalam Pelaksanaan Sistem Demokrasi di Malaysia
Penulis: Wan Mohd Yusof Wan Chik, Mohd Sufian Mokhtar,
Ahmad Faizol Ismail
ISBN: 978-967-0899-99-2
Harga: RM36.00
Baiah merupakan elemen penting dalam pelantikan khalifah
menurut sistem pemerintahan Islam.Tanpanya, pelantikan
khalifah adalah tidak sah. Tidak sebagaimana shura yang sering
dikaitkan dengan demokrasi, baiah kurang diberi perhatian.Buku
ini bertujuan menjelaskan konsep wajah dalam sistem politik
dan ruang pelaksanaannya dalam konteks sistem demokrasi di
Malaysia.