RTC Tarikan di Pinggir Kuala

37218408 1212404248898397 3666039532446285824 o

Judul: RTC
Tarikan di Pinggir Kuala
Penulis: Ibrahim Mamat, Norsuhaily Abu Bakar, Wan Musa Muda
ISBN: 978-967-0899-89-3
Harga: RM50.00
Tujuan utama Program Transformasi Luar Bandar (RTP) ialah
untuk memberi kesedaran kepada komuniti tentang operasi Pusat
Transformasi Luar Bandar atau Rural Transformation Centre
(RTC).Buku ini menerangkan profil sosioekonomi dan aspek
seperti ekonomi,sosial,teknologi pendidikan dalam pembangunan
komuniti luar bandar Terengganu.