Risalah Fi Bayan Hukm al-Bay’ wa al-Riba Konsep Maslahah dan Uruf

37106017 1211298525675636 6942938410646503424 o

Judul: Risalah Fi Bayan Hukm al-Bay’ wa al-Riba
Konsep Maslahah dan Uruf
Penulis: Hasanulddin Mohd, Wan Mohd Yusof Wan Chik,
Abdul Karim Ali
ISBN: 978-967-0899-90-9
Harga: RM51.00
Ulama Melayu silam sering dikaitkan dengan kejumudan,kelesuan
dan ketaksuban terhadap pandangan tertentu. Kitab-kitab
penulisan mereka dikatakan didominasi oleh roh taklid dan tidak
memberikan sumbangan kepada korpus keilmuan.Penelitian yang
dijalankan ini khususnya dari aspek memahami konsep Maslahah
dan uruf serta pendekatan yang digunakan oleh pengarang dalam
membincangkan hukum syarak dalam perkara-perkara yang
berkaitan dengan bab muamalat seperti jual beli,riba,mudarabah
dan lain-lain.Buku ini sesuai di telaah oleh golongan ilmuwan,
pengkaji, pendidik, pendakwah, penuntut dan mereka yang ingin
mengetahui lebih lanjut tentang ilmuwan dan ulama silam serta
ilmu pengetahuan dan keintelektualan mereka.