Fiqah Mazhab al-Syafi’i Soal Jawab Isu-Isu Terpilih

48168174 1338347682970719 5986765595478065152 o

Judul: Fiqah Mazhab al-Syafi’i Soal Jawab Isu-Isu Terpilih
Penulis: Basri Ibrahim
ISBN: 978-967-2231-04-2
Harga: RM68.00
Soal jawab terpilih fiqah yang yang dibentangkan dalam buku ini
merangkumi keseluruhan tajuk yang biasa dibincangkan dalam
kitab-kitab fiqah mazhab al-Syafi’i.Buku ini amat baik untuk
bacaan umum dan bahan rujukan bukan sahaja kepada pelajar,
bahkan juga kepada pegawai-pegawai di Jabatan Hal Ehwal
Agama, Majlis Agama Islam Negeri dan derah.