PIAGAM PELANGGAN

Piagam Pelanggan

Bagi merealisasikan visi dan misi Penerbit UniSZA kami berusaha untuk

1. Menerbitkan karya ilmiah berkualiti yang menyumbang kepada bidang ilmu dan pembangunan insan.

2. Menyediakan platform penerbitan bagi membantu penulis menerbitkan karya ilmiah yang bermutu dan berdampak.

3. Menyediakan latihan bagi meningkatkan kemahiran penulisan ilmiah.

4. Menyebarkan korpus ilmu yang ditrbitkan bagi faedah negara dan manusia sejagat.