AL-MADKHAL ILA AL-DIRASAT AL-‘ARABIYYAH

PENULIS: Daud Ismail, Wan Ismail Wan Abdullah, Ab. Aziz Sulaiman dan Mohd Fauzi Abdul Hamid
ISBN: 978-983-9842-92-0
HARGA: RM36.00
TAHUN: 2016
Buku ini membincangkan tatabahasa Arab secara sistematik dan tersusun. Ia mengandungi topik-topik asas kaedah Bahasa Arab dalam menguasai kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Buku ini dipersembahkan dalam bentuk yang mudah dan menarik melalui susunan bab yang mengikut kesesuaian, laras bahasa yang mudah dan disertakan ringkasan jadual yang tersusun, selain dilengkapi nota dan latihan bagi setiap tajuk.