Senarai Penerbit Buku dan Jurnal

Berikut adalah senarai penerbit yang diiktiraf dan yang tidak diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk makluman dan rujukan semua kakitangan akademik UniSZA. Sila rujuk maklumat berikut bagi memastikan buku atau artikel masing-masing diterbitkan dengan penerbit yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi.

1. Senarai Penerbit Buku dan Jurnal yang Diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi.

2. Senarai Penerbit Jurnal dan Jurnal yang tidak Diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi.

Copyright © 2017 Penerbit UniSZA. All Rights Reserved.