BENCANA BANJIR: KUPASAN PELBAGAI PERSPEKTIF

PENYUNTING: Mohd Ekhwan Toriman, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Hafizan Juahir, Muhammad Barzani Gasim, Azizah Endut, Azman Azid, Roslan Umar
ISBN: 978-967-0899-14-5
Harga: RM66.00
TAHUN: 2015


Buku Bencana Banjir Kupasan Pelbagai Perspektif ialah hasil daripada suntingan beberapa penulisan akademik iaitu hasil penyelidikan yang telah dijalankan di beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia, yang telah dilanda banjir terutama pada Disember 2014. Buku ini, telah disunting oleh beberapa ahli akademik yang dijemput khas untuk mewakili bidang kepakaran masing-masing. Buku ini memaparkan beberapa isu, cabaran dan mitigasi terhadap permasalahan banjir yang berlaku dan turut dibincangkan dalam pelbagai perspektif. Buku yang memuatkan sepuluh tajuk makalah daripada pelbagai bidang ini bukan sahaja berjaya membekalkan kepelbagaian maklumat ilmu berkaitan banjir, malah dapat membantu golongan penyelidik, badan-badan berkepentingan, pendidik, pelajar dan kesemua lapisan masyarakat dalam memahami konsep, isu, cabaran dan mitigasi banjir dalam pelbagai bidang.