e-Buku

KITAB PERIBAHASA ARAB MAJMA
AL-MATHAL: KARYA AL- MAYDANIY

Buku peribahasa Arab Majma’ al-Mathal
yang terkenal dalam kalangan sarjana
Arab. Ia merupakan buku peribahasa
Arab hasil nukilan al-Maydaniy.
Majma’ al-Amthal memberi gambaran
tentang adat budaya yang diamalkan
oleh masyarakat Arab seperti menanam
anak perempuan, meminum darah,
menyalak seperti anjing dan sebagainya.
Bahkan, kitab Majma’ al-Amthal turut
menonjolkan elemen yang biasa
digunakan dalam peribahasa Arab
seperti haiwan dan tumbuhan. 

Beli di sini:
https://www.bookcapital.my/book/info/
268881/kitab-peribahasa-arab-majma
-al-mathal-karya-al-maydaniy

INDUSTRI EKOPELANCONGAN LESTARI
PULAU PERHENTIAN

Buku ini bertujuan untuk memberi panduan
bagaimana Pulau Perhentian dapat
dibangun dan diuruskan secara yang lebih
luhur dan lestari. Bagaimanakah penduduk,
terutama yang menetap di Kampung
Pulau Perhentian Permai dapat dibantu
agar mereka turut menikmati faedah dari
hasil ekopelancongan? Penyediaan pelan
pembangunan di pulau ini hendaklah
mementingkan pembangunan yang
seimbang antara pembangunan ekonomi,
pemuliharaan alam sekitar, mengutamakan
kebajikan penduduk miskin, menjaga
warisan dan meningkatkan kualiti hidup
penduduk asal.

Beli di sini:
https://www.bookcapital.my/book/info/
268826/industri-ekopelancongan-lestari
-pulau-perhentian

OWNERSHIP STRUCTURE IN MALAYSIAN
COMPANIES AND IT’S EFFECT ON AUDIT
REPORT LAG

This book offers an analysis of the Malaysian
market. It focuses on part of the issue that
relates on Malaysian listed companies. It
discusses and elaborates on audit report lag
and conduct a scientific study on Malaysian
listed companies. The scientific study provides
evidence on the factors that influence it. The
scientific study examines on factors that not yet
discovered. The book is organized in a few
chapters. 

Beli di sini:
https://www.bookcapital.my/book/info/268878/
ownership-structure-in-malaysian-companies
-and-its-effects-on-audit-report-lag

 

MOBILITI SOSIAL NELAYAN DI TERENGGANU

Buku ini mengenengahkan pelbagai isu berkaitan
dengan komuniti nelayan daripada perspektif
penyelidikan. Perincian perbincangan diberikan
terhadap faktor-faktor yang menyumbang
kepada mobiliti pendapatan, pekerjaan dan
pendidikan dalam kalangan nelayan selain
meninjau sejauh mana peranan kerajaan
melalui latihan dan sikap nelayan mempengaruhi
mobiliti tersebut. Buku ini memberi manfaat kepada
pelbagai pihak yang berminat secara langsung atau
tidak langsung dalam bidang pembangunan komuniti.
Tidak terkecuali juga buku ini dapat menjadi sumber
rujukan bagi mana-mana pihak yang ingin
mendalami isu berkaitan pembangunan komuniti
khususnya mobiliti sosial dan pembangunan
ekonomi komuniti luar bandar.

Beli di sini:
https://www.bookcapital.my/book/info/81345/
mobiliti-sosial-nelayan-di-terengganu

 

MU’ALLAQAT API PEPERANGAN
TERPADAM ZUHAYR IBN ABI SULMA

Bahasa Arab pada era Jahiliah berada
pada zaman kemuncak sebelum kedatangan
Islam. Antara contoh ketinggian bahasa Arab
ialah himpunan koleksi puisi indah yang
dikenali sebagai Mu’allaqat al-Sab atau
Syair Tujuh Serangkai. Mu’allaqat Zuhayr
ibn Abi Sulma merupakan salah satu
daripada koleksi puisi tersebut. Susunan
bait-bait puisi ini begitu puitis dengan gaya
bahasa memukau para pendengar.
Pemahaman terhadap syair Mu’allaqat
memberi gambaran sosial budaya,
perkembangan bahasa dan sikap masyarakat
Jahiliah. Buku ini menterjemah maksud setiap
bait puisi, menerangkan jalan cerita, tema,
dan gaya bahasa.

Beli di sini:
https://www.bookcapital.my/book/info/
203252/muallaqat-api-peperangan-
terpadam-zuhayr-ibn-abi-sulma

 

CHEMICAL FINGERPRINTING ANALYSIS
FOR 
DISCRIMINATION OF FICUS
DELTOIDEA 
JACK VARIETIES

Beli di sini:
https://www.bookcapital.my/book/info/
81303/chemical-fingerprinting-analysis
-for-discrimination-of-ficus-deltoidea-
jack-varieties

 

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
DALAM TALIAN

Beli di sini:

https://www.bookcapital.my/book/info/
81270/pembelajaran-bahasa-arab-
dalam-talian