Kesejahteraan Keluarga Menurut Islam

49454761 1353846994754121 1687961064026669056 o

Judul: Kesejahteraan Keluarga Menurut Islam
Penulis: Wan Mohd. Yusof Wan Chik, Zulkifli Mohd, Abdul Wahab
Md. Ali
ISBN: 978-967-2231-12-7
Harga: RM42.00
Kesejahteraan keluarga merupakan elemen yang penting dalam
usaha pembinaan masyarakat dan negara. Islam sebagai sebuah
agama yang mementingkan kesejahteraan mempunyai konsep
dan indikator tersendiri dalam agenda pembentukan keluarga
sejahtera. Kegagalan memahami aspek-aspek ini akan melahirkan
individu-individu Muslim yang memudaratkan keluarga dan
komunitinya. Situasi ini bertambah kritikal apabila falsafah
Yunani dan Barat menyerap masuk ke dalam pemahaman konsep
kesejahteraan keluarga Muslim kontemporari. Kesemua konsep ini
jika berjaya difahami dengan tepat serta dapat direalisasikan dalam
kehidupan berkeluarga.