Kitab Peribahasa Arab Majma’ Al-Amthal Karya Al- Maydaniy

42511335 1282509008554587 8938112214703800320 n

Judul: Kitab Peribahasa Arab Majma’ Al-Amthal Karya Al-
Maydaniy
Penulis: Nik Radhiah Nik Ali, Kamarul Shukri Mat Teh
ISBN: 978-967-2231-06-6
Harga: RM49.00
Buku ini membincangkan tentang sebuah buku peribahasa
Arab Majma’ al-Amthal yang terkenal dalam kalangan sarjana
Arab. Ia merupakan buku peribahasa Arab hasil nukilan al-
Maydaniy. Majma’ al-Amthal memberi gambaran tentang adat
budaya yang diamalkan oleh masyarakat Arab seperti menanam
anak perempuan, meminum darah, menyalak seperti anjing dan
sebagainya. Bahkan, kitab Majma’ al-Amthal turut menonjolkan
elemen yang biasa digunakan dalam peribahasa Arab seperti
haiwan dan tumbuhan. Nilai murni yang terkandung di dalam
buku ini mempunyai nilai pendidikan dan tarbiyah yang sangat
tinggi seperti bercakap benar, menghormati jiran, bersyukur
dengan apa yang ada dan sebagainya.