Peradaban Islam Isu dan Cabaran

peradaban

Peradaban Islam Isu dan Cabaran
ISBN 978-967-2231-13-4
RM 43.00

Penulis/Author: Najihah Abd Wahid, Syed Hadzrullathfi Syed Omar, Fadzli Adam

Peradaban Islam mempunyai ruang lingkup perbahasan yang sangat luas. Peradaban Islam yang kuat dan utuh akan dapat memperkasakan ketamadunan Islam untuk kembali gemilang. Buku Peradaban Islam: Isu dan Cabaran ini, cuba mengupas dan mengumpulkan beberapa aspek penting berkaitan peradaban Islam. Beberapa isu berkaitan pembinaan peradaban Islam secara menyeluruh turut dikupas oleh para akademik dalam bab-bab yang terkandung dalam buku ini. Adalah diharapkan, penerbitan buku ini akan dapat membantu menyemarakkan lagi usaha-usaha untuk membangunkan peradaban Islam, sekaligus memahami isu-isu dan cabaran-cabaran yang wujud dalam usaha memperkasakan peradaban Islam di mayapada ini. Najihah Abd Wahid, PhD., merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah dan Peradaban Islam, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Berlatar belakang pendidikan Pengajian Islam di peringkat diploma (KUSZA), Ijazah Pertama (al-Azhar), Dip. Pendidikan (UIAM), Ijazah Sarjana (M.A) di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Ijazah Doktor Falsafah (PhD), di Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang Falsafah dan Tamadun. Fadzli Adam, PhD., merupakan profesor di Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah dan Peradaban Islam, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Berlatar belakang ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (UIAM), Ijazah Sarjana (M.A) dan Doktor Falsafah di University of Leeds, UK dalam bidang Pemikiran dan Tamadun Islam. Syed Hadzrullath¬ Syed Omar, PhD., merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Berlatar belakang pendidikan Pengajian Islam di peringkat diploma (KUSZA), Ijazah Pertama (al-Azhar), jazah Sarjana (M.A) di Universiti Islam Antarabangsa (UIAM) dan Ijazah Doktor Falsafah (PhD), di Universiti Malaya dalam bidang Usuluddin.