KONSEP FATWA DALAM ISLAM

PENULIS: Wan Khairul Firdaus Wan Khairuldin
ISBN: 978-983-0899-46-6
HARGA: RM35.00
TAHUN: 2016


Penggunaan istilah fatwa sering digunakan apabila timbul isu atau permasalahan baru berkaitan agama. Bahkan, penggunaan istilah ini seakan tidak tepat pada kedudukannya yang sebenar. Masyarakat kadang kala menggunakan istilah ini secara umum apabila merujuk kepada kenyataan agamawan yang berkaitan sesuatu isu sedangkan fatwa mempunyai ciri-ciri yang khusus dan terperinci. Justeru, buku ini diterbitkan bertujuan untuk merungkai konsep sebenar berkaitan fatwa. Harapannya, agar konsep sebenar fatwa dalam Islam difahami oleh masyarakat Islam secara keseluruhannya. Oleh yang demikian, perbincangan buku ini adalah menumpukan kepada konsep fatwa dalam Islam secara umum merangkumi definisi, sejarah dan perkara-perkara teknikal berkaitan fatwa. Ini termasuklah mufti dan kelayakan serta proses penentuan fatwa yang ideal pada masa kini.
Oleh itu, buku yang ditulis secara penulisan ilmiah ini sesuai dimiliki oleh pengkaji, pelajar pascasiswazah, pelajar bidang syariah serta masyarakat yang ingin mendalami konsep fatwa dalam Islam secara mendalam.