BENGKEL TESIS KE BUKU

Bersesuaian dengan misinya untuk menerbitkan lebih banyak buku ilmiah, Penerbit UniSZA telah menganjurkan Bengkel Tesis Ke Buku 2015 pada 8-10 Jun 2015 di Hotel Tanjong Vista melibatkan 40 orang peserta dari dalam dan luar UniSZA.

Continue Reading

  • 1
  • 2