PSIKOLOGI STRES

PENULIS: Mohd Shahril Othman, Syed Hadzrullathfi Syed Omar
ISBN: 978-967-0899-32-9
HARGA: RM34.00
TAHUN: 2016


Stres merupakan fitrah kehidupan manusia. Ia merupakan manifestasi sistem-minda tubuh yang boleh diramal terkesan daripada stres dalaman dan luaran serta merupakan satu ancaman kepada masyarakat. Stres merupakan suatu pengalaman yang dialami oleh semua manusia dari masa ke semasa tetapi ia merupakan satu fenomena yang sukar untuk didefinisikan dari semua sudut. Stres biasanya didefinisikan secara umum dan difokuskan kepada ransangan terhadap stres, tindak balas daripada stres atau interaksi daripada ransangan dan tindak balas. Stres mampu mempengaruhi kehidupan seseorang dari sudut positif dan negatif serta mempunyai hubungan dengan kesihatan dan daya tindak. Seseorang tidak mampu menghilangkan stres yang dihadapi dalam kehidupannya secara total. Namun, dengan mempelajari hal-hal berkaitan stres secara sistematik, mampu membantu seseorang mengawal stres yang dihadapi, mempertahankan diri daripada sumber-sumber stres dan memotivasikan diri ke arah kecemerlangan. Justeru, buku ini membicarakan persoalan stres secara umum, stres kerja dan stres kerja guru meliputi punca dan cadangan pengawalan terhadap masalah stres yang dihadapi individu. Ia diharapkan dapat memberi kefahaman kepada seseorang individu tentang kepentingan menghindari punca-punca timbulnya stres serta keperluan mencari jalan penyelesaian berkaitan sehingga mampu memiliki hidup yang harmoni dan berkualiti. Buku Psikologi Stres yang diketengahkan ini juga memberikan satu panduan umum pendekatan kerohanian Islam kepada individu untuk menyelamatkan diri daripada masalah stres negatif hasil daripada permasalahan kehidupan seharian.